Světová náboženství
Světová náboženství » Buddhismus

Buddhismus

Jedná se o druhé indické náboženství, které vzniklo ve starých indických dobách, je mladší než hinduismus . Je spjato s životem, postavou a vystupováním bájného Buddhy (560-480), žil 80 let, stal se zakladatelem nového buddhistického učení.

Od počátku, kdy buddhismus spatřil světlo světa, vyvstává základní problém, jestli se jedná o skutečné náboženství a náboženský systém původního rázu nebo zda se jedná o projekt morální (mravní) – o soubor mravních zásad a principů, které mají sloužit jako návod pro lidské žití. Tento princip se projevuje v jeho tradici a vnitřní diferenciaci jeho nástupců a následovníků.

Buddha

Buddha, vlastním jménem Siddharta Gautama (asi 566-486 př. Kr) je mudrc z Indie. Tradice vypráví, že Siddharta, syn panovníka, žil uchráněn všech starostí, až mu jednoho dne čtyři postupné návštěvy (starce, nemocného, mrtvoly a žebravého mnicha) daly spatřit bídu lidského osudu. Opustí pak svou rodinu a zvolí si jako své poslání zvítězit nad utrpením. Během rozjímání dospěje do stádia nejvyššího vědomí a stane se Buddhou („Probuzeným“)

Instituce

Buddhistické společenství se nazývá sangha. Shromažďuje novice, mnichy i laické stoupence.

Jsou vedeni guru („mistry“) a chtějí dospět k poznání a uskutečnění nejvyšší pravdy.

Tripitaka („Tři koše“), kánon buddhistického Písma, obsahuje pravidla mnišské disciplíny, Buddhova kázání a filozofické a psychologické výklady.

Buddhismus nezná existenci jednoho Boha a nepřipouští pojem duše. Základy učení jsou obsaženy ve „Čtyřech vznešených pravdách“ vyhlášených Siddhartou Gautamou:

 • každá existence je bolestná
 • původ lidské bolesti je touha, jíž jsme svázáni se samsárou (neustálým cyklem znovuzrození)
 • zrušení touhy učiní konec utrpení
 • cesta k osvobozená spočívá v řízení se pravidly mravnosti, meditace, moudrosti a vědomosti, vyučovanými ve „Ušlechtilé osmidílné stezce“

Člověk osvobozený od samsáry dospěje k nirváně („Zániku“), stavu bdělosti (bodni) charakterizovanému rozpuštěním individuálního já v bráhmanu, nejvyšší realitě.

Buddhistické učení

Mahájána = „Velký vůz“

 • zapustil kořeny v Tibetu, v Číně, v Koreji, v Japonsku a ve Vietnamu
 • Buddhistická škola, která se opírá o Buddhovy rozpravy

Hinajána = „Malý vůz”

 • Hlásí se k tradici „Cesty starých“
 • Zapustil kořeny na Cejlonu, v Thajsku, v Barmě, v Laosu a v Kambodži
 • Vyhnutí se jakémukoli ublížení jiné bytosti

Vajrajána = „Diamantový vůz“

 • Nejvyšší forma buddhismu, srovnání s Buddhou
 • Zaveden v Tibetu, v Mongolsku a Japonsku

* Dalajláma („mistr, jehož moudrost je velká jako oceán“) je titul tibetských mistrů, považovaných za inkarnaci hindského božstva Avalokitešvary. Součastný Dalajláma je čtrnáctý mistr. Narodil se v roce 1935.